В Американския център се получават по абонамент около 30 периодични издания, включително детски. Те могат да бъдат заемани от читателите за ползване извън библиотеката при същите условия, при които се заемат книги. Част от изданията са с траен режим на съхранение т.е. Столична библиотека съхранява и предоставя за ползване стари годишнини. Други са с текущ режим на съхранение, което означава, че броевете от настоящата година са на разположение за ползване от потребителите в Американския център. 

С траен режим на съхранение:
American literature
American Theatre
Archaeology
Art in America
Artforum
The Atlantic
Forbes
Foreign Affairs
FP - Foreign Policy
Harper’s
National Geographic
The New Yorker
Scientific American
Smithsonian
Time
С текущ режим на съхранение:
American History
Better Home
Discover
Entertainment
Entrepreneur
The New York Review of Books
Reader’s Digest
Rolling Stone
Детски списания:
National Geographic Kids
Jack and Jill

Справка за налични броеве от конкретно заглавие направете в:  Каталог на Столична библиотека

В допълнение на книжните издания предоставяме достъп до голям брой актуални периодични издания от цял свят чрез виртуалната библиотека eLibraryUSA. Повече информация  ТУК

us embassy Фондация Америка за България Американска търговска камара в България   Столична библиотека